Keramik Kurser

verkstan

Kursupplägg grundkurs 8 ggr

1. från lerklump till färdig produkt/drejning

Presentation av varandra:     
Vilken nivå lermässigt?

Genomgång - skillnad:
        
Lergods/stengods/porslin
Temperatur, sintring, bruksmässigt
Krympning, giftiga kolföreningar
Blött, läderhårt, torrtSkröjbränning, glasyrbränning

Pigment i leror o glasyrer:
    
Lite om grundämnen, oxider, smältzoner

Ältning av lera:
                    
På drejskivan

Lite om verktyg


Drejningens olika steg:
         
Snabb visning från klump till färdig produkt

Dreja själv:
                          
Få en färdig produkt

2. Visning av beskickning/svarvning + ältning lera

Verktyg och metoder
Själv beskicka och få ett färdigt alster. Fortsatt drejning

Hur älta/bearbeta leran?       Homogenisera + luftbefria + hållfasthet
Metoder:                              tjurskalle, skärmetoden, snäckan och (bankmetoden)

3. Handtag, pipar, hällrännor + Sammanfogning/slicker

Dra handtag + ev. göra hällrännor, pipar.
Fastsättning av handtag o pipar. Slickers/klister
Urtagning: läderhård lera
+ ev. engobering, dekorering

4. Dreja på klös

Dreja på klös
Drejade pipar
(eventuellt mellanglasering)

5. Fortsatt produktion

                      Sista drejningstillfället!

6. Enbart beskickning

7. Pigment, oxider, glasering

                      Vaxning/rengöring
                      Metoder: doppa, hälla, spraya
                      Temperatursänkande oxider, matta/blanka glasyrer
                      Krypning. Transparents/täckande

8. Hämtning efter glasyrbränning: genomgång/resultat